ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση κόστους ωφέλειας σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας : η περίπτωση της ανεμογεννήτριας
Δημιουργός :Ιορδάνου, Ιωάννης
Συντελεστής :Ξεπαπαδέας, Αναστάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :102σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στη «Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική»
Λέξη κλειδί :Ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές
Ηλεκτρική ενέργεια
Αξιολόγηση σχεδίου
Επενδύσεις
Λειτουργικό κόστος
Εσοδα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2010

Αρχείο: Iordanou_2010.pdf

Τύπος: application/pdf