Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση κόστους ωφέλειας σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας : η περίπτωση της ανεμογεννήτριας
Δημιουργός Ιορδάνου, Ιωάννης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Ξεπαπαδέας, Αναστάσιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 102σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στη «Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική»
Λέξη κλειδί Επενδύσεις
Λειτουργικό κόστος
Εσοδα
Αξιολόγηση σχεδίου
Ηλεκτρική ενέργεια
Ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές
Ημερομηνία έκδοσης 01-2010