ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ασφαλιστικές εταιρείες
Εναλλακτικός τίτλος :εκσυγχρονισμός, ανάπτυξη & επενδύσεις με βάση τα ΔΛΠ και την SOLVENCY II
Δημιουργός :Τασιόπουλος, Αλέξιος
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με ειδίκευση στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Λέξη κλειδί :Ασφάλιση
Στατιστική
Ασφαλιστική εταιρεία
Ασφάλιση ατυχημάτων
Ημερομηνία έκδοσης :2013

Αρχείο: Tasiopoulos_2013.pdf

Τύπος: application/pdf