Συλλογές
Τίτλος Ασφαλιστικές εταιρείες
Εναλλακτικός τίτλος εκσυγχρονισμός, ανάπτυξη & επενδύσεις με βάση τα ΔΛΠ και την SOLVENCY II
Δημιουργός Τασιόπουλος, Αλέξιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 77σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με ειδίκευση στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Λέξη κλειδί Ασφάλιση ατυχημάτων
Ασφαλιστική εταιρεία
Στατιστική
Ασφάλιση
Ημερομηνία έκδοσης 2013