Συλλογές
Τίτλος Home range analysis of real telemetry data of a greylag goose inhabiting the Prespa lakes, northwestern Greece
Εναλλακτικός τίτλος Ανάλυση εύρους κατοικίας από πραγματικά GPS δεδομένα μιας σταχτοχήνας που ενδημεί στις λίμνες των Πρεσπών, βορειοδυτική Ελλάδα
Δημιουργός Boleti, Christina K.
Συντελεστής Besbeas, P.
Εκδότης Athens University of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 95p.
Γλώσσα en
Περίληψη Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί Geography
Data analysis
Greece
Data
Statistical analysis
Statistics
Ημερομηνία έκδοσης 03-2015