ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ηδονικοί δείκτες τιμών κατοικιών
Εναλλακτικός τίτλος :εφαρμογή γεωκωδικοποίησης σε χάρτη της περιοχής Παπάγου : έκθεση εκτίμησης ακινήτου
Δημιουργός :Πανανά, Παναγιώτα Β.
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Στατιστική (part-time)
Λέξη κλειδί :Αγορά ακινήτων
Δείκτης τιμών
Κατοικία
Γαλλία
Ελλάδα
Διπλωματική εργασία
Ημερομηνία έκδοσης :07-2011

Αρχείο: Panana_2011.pdf

Τύπος: application/pdf