Συλλογές
Τίτλος Ηδονικοί δείκτες τιμών κατοικιών
Εναλλακτικός τίτλος εφαρμογή γεωκωδικοποίησης σε χάρτη της περιοχής Παπάγου : έκθεση εκτίμησης ακινήτου
Δημιουργός Πανανά, Παναγιώτα Β.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 90σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Στατιστική (part-time)
Λέξη κλειδί Αγορά ακινήτων
Γαλλία
Κατοικία
Δείκτης τιμών
Ελλάδα
Διπλωματική εργασία
Ημερομηνία έκδοσης 07-2011