ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αιτιότητα κατά Granger μεταξύ Α.Ε.Π. και επενδύσεων - Αξιολόγηση επένδυσης: ανάπτυξη οικιστιού συγκροτήματος, εφαρμογές G.I.S.- Τεχνική ανάλυση του δείκτη FTSE/ASE-20 του Χ.Α., εκτίμηση οικοπέδου
Δημιουργός :Βλαχάκης, Νικόλαος
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :315σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time) με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά"
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Μακροοικονομία
Κατανάλωση
Τοπική αυτοδιοίκηση
Τόκος
Κατοικία
Οικονομική ανάπτυξη
Δημογραφική ανάλυση
Οικονομετρία
Κτηματική αγορά
Αγορά ακινήτων
Επενδυτικό κόστος
Στατιστική
Γεωγραφία
Χρηματιστήριο αξιών
Δείκτης τιμών
Ημερομηνία έκδοσης :01-2007

Αρχείο: 81005.pdf

Τύπος: application/pdf