Συλλογές
Τίτλος Αιτιότητα κατά Granger μεταξύ Α.Ε.Π. και επενδύσεων - Αξιολόγηση επένδυσης: ανάπτυξη οικιστιού συγκροτήματος, εφαρμογές G.I.S.- Τεχνική ανάλυση του δείκτη FTSE/ASE-20 του Χ.Α., εκτίμηση οικοπέδου
Δημιουργός Βλαχάκης, Νικόλαος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Πανάς, Επαμεινώνδας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 315σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time) με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά"
Λέξη κλειδί Κατανάλωση
Τοπική αυτοδιοίκηση
Τόκος
Κατοικία
Οικονομική ανάπτυξη
Μακροοικονομία
Επενδύσεις
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Δημογραφική ανάλυση
Οικονομετρία
Κτηματική αγορά
Αγορά ακινήτων
Επενδυτικό κόστος
Στατιστική
Γεωγραφία
Χρηματιστήριο αξιών
Δείκτης τιμών
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007