ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομική ανάπτυξη και υγεία
Δημιουργός :Μποκογιάννης, Χαράλαμπος
Συντελεστής :Δημέλη, Σοφία (Επιβλέπων καθηγητής)
Λειβαδά, Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομετρία
Πολιτική για την υγεία
Δημόσια υγεία
Κόστος της υγείας
Κοινωνικός προϋπολογισμός
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Παραγωγικότητα
Επίσημα στατιστικά στοιχεία
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης :01-2001

Αρχείο: 68679.pdf

Τύπος: application/pdf