Συλλογές
Τίτλος Οικονομική ανάπτυξη και υγεία
Δημιουργός Μποκογιάννης, Χαράλαμπος
Συντελεστής Δημέλη, Σοφία
Λειβαδά, Α.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 83σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομετρία
Πολιτική για την υγεία
Δημόσια υγεία
Κόστος της υγείας
Κοινωνικός προϋπολογισμός
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Παραγωγικότητα
Επίσημα στατιστικά στοιχεία
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης 01-2001