Συλλογές
Τίτλος Δημογραφία των Ιόνιων νήσων την περίοδο 1961-2001
Δημιουργός Ζαβιτσάνου, Αθανασία Αλέξανδρου
Συντελεστής Κωστάκη, Αναστασία
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 96σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Βρεφική θνησιμότητα
Νήσοι Ιονίου Πελάγους
Θνησιμότητα
Γεννητικότητα
Δημογραφία
Κατανομή κατά ηλικία
Κατανομή κατά φύλο
Γαμηλιότητα
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006