ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περιγραφή ενός εννοιολογικού και λειτουργικού πλαισίου για τη δημιουργία μίας Intelligent Meta-Search Engine που θα στηρίζει τον χρήστη στην διεπαφή του με τις Search Engines
Δημιουργός :Gulsen, Bunyamin
Συντελεστής :Δαρζέντας, Ι. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :115σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Δίκτυο διαβίβασης
Διαβίβαση δεδομένων
Σύστημα επικοινωνίας
Συλλογή δεδομένων
Αποθήκευση δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Internet
Πρόσβαση στην πληροφορία
Τεχνολογία των πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης :09-1997

Αρχείο: 53650.pdf

Τύπος: application/pdf