Συλλογές
Τίτλος Περιγραφή ενός εννοιολογικού και λειτουργικού πλαισίου για τη δημιουργία μίας Intelligent Meta-Search Engine που θα στηρίζει τον χρήστη στην διεπαφή του με τις Search Engines
Δημιουργός Gulsen, Bunyamin
Συντελεστής Δαρζέντας, Ι.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 115σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Δίκτυο διαβίβασης
Διαβίβαση δεδομένων
Σύστημα επικοινωνίας
Συλλογή δεδομένων
Αποθήκευση δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Internet
Πρόσβαση στην πληροφορία
Τεχνολογία των πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης 09-1997