ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αποθέματα στην μεταποίηση και η διαφοροποίηση μεταξύ πολυεθνικών και εγχώριων επιχειρήσεων
Δημιουργός :Κούκου, Αλεξάνδρα Γ.
Συντελεστής :Λουρή-Δενδρινού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Δημελή, Σοφία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Αποθέματα
Μεταποιητική βιομηχανία
Πολυεθνική επιχείρηση
Εσωτερική αγορά
Ελάχιστο απόθεμα
Πλεονασματικό απόθεμα
Κέρδος
Ανάλυση κόστους-ωφέλειας
Οικονομικό υπόδειγμα
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Ημερομηνία έκδοσης :01-2003
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: 71826.pdf

Τύπος: application/pdf