Συλλογές
Τίτλος Αποθέματα στην μεταποίηση και η διαφοροποίηση μεταξύ πολυεθνικών και εγχώριων επιχειρήσεων
Δημιουργός Κούκου, Αλεξάνδρα Γ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Δημελή, Σοφία
Λουρή-Δενδρινού, Ελένη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 89σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Ελάχιστο απόθεμα
Εσωτερική αγορά
Πολυεθνική επιχείρηση
Μεταποιητική βιομηχανία
Αποθέματα
Πλεονασματικό απόθεμα
Κέρδος
Ανάλυση κόστους-ωφέλειας
Οικονομικό υπόδειγμα
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/