ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η πληροφοριακή υποδομή και η συνεισφορά της στη διατήρηση και ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων
Εναλλακτικός τίτλος :η περίπτωση της Alpha Trust
Δημιουργός :Ραπτόπουλος, Κοσμάς
Συντελεστής :Πολυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Λέξη κλειδί :Διοίκηση επιχειρήσεων
Τεχνολογία των πληροφοριών
Οργανοδιοικητική
Οργανοδιοικητική τεχνική
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Διοίκηση προσωπικού
Επαγγελματική κατάρτιση
Νέες τεχνολογίες
Πολιτική της επιχείρησης
Επενδυτική πολιτική
Εκσυγχρονισμός επιχείρησης
Ημερομηνία έκδοσης :09-2001

Αρχείο: 69683.pdf

Τύπος: application/pdf