ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο τρόπος της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητική σύγκριση μεταξύ μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων
Δημιουργός :Καβελλάρη, Ιωάννα
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :320σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Οργανοδιοικητική
Διοίκηση επιχειρήσεων
Διοίκηση προσωπικού
Μεγάλη επιχείρηση
Μεσαία επιχείρηση
Οργανοδιοικητική τεχνική
Αξιολόγηση προσωπικού
Στέλεχος επιχείρησης
Επαγγελματική εκπαίδευση
Τεχνολογική αλλαγή
Μισθός
Αμοιβή επί τη αποδόσει
Παραγωγικότητα της εργασίας
Ημερομηνία έκδοσης :2000

Αρχείο: 68672.pdf

Τύπος: application/pdf