ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εξαγορές και συγχωνεύσεις
Εναλλακτικός τίτλος :ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα
Δημιουργός :Σακελλαρίδου, Νίκη
Συντελεστής :Παπαδάκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :135σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Λέξη κλειδί :Συγχώνευση επιχειρήσεων
Οικονομική συγκέντρωση
Οργανοδιοικητική
Οργανοδιοικητική τεχνική
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Πολιτική της επικοινωνίας
Πολιτική του ανταγωνισμού
Πολιτική της επιχείρησης
Εργατικό δυναμικό
Μέγεθος της επιχείρησης
Μονοπώλιο πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης :09-2002

Αρχείο: 71329.pdf

Τύπος: application/pdf