ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση του μοντέλου των κλαδικών συνομαδώσεων (industry clusters): η περίπτωση της ελληνικής ναυτιλίας
Δημιουργός :Μελιγκοτσίδης, Χρήστος
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :161σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί :Θαλάσσια ακτοπλοϊα
Θαλάσσια ναυσιπλοϊα
Εμπορικός στόλος
Διεθνές εμπόριο
Ανταγωνισμός
Ανταγωνιστικότητα
Έρευνα
Δειγματοληψία
Λιμενικές εγκαταστάσεις
Ημερομηνία έκδοσης :09-2006

Αρχείο: 80335.pdf

Τύπος: application/pdf