ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογή σύγχρονων λογιστικών μεθόδων σε Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Δημιουργός :Στεργίου, Μιχαήλ
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :98σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί :Λογιστική
Επιχείρηση
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Ελλάδα
Οικογενειακή επιχείρηση
Διοίκηση επιχειρήσεων
Κοστολόγηση
Προϋπολογισμός
Αποδοτικότητα
Ημερομηνία έκδοσης :06-2005

Αρχείο: 78384.pdf

Τύπος: application/pdf