ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η εκχώρηση σε τρίτους δραστηριοτήτων - υπηρεσιών (outsourcing) του τμήματος ανθρωπινων πόρων
Δημιουργός :Φώτου, Ιωάννης
Συντελεστής :Χυτήρης, Λεωνίδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :29σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί :Επιχείρηση
Διοίκηση προσωπικού
Προσωπικό
Εκπαίδευση ενηλίκων
Μισθός
Στατιστική
Δειγματοληψία
Ημερομηνία έκδοσης :2006

Αρχείο: 81403.pdf

Τύπος: application/pdf