ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δυναμική προσέγγιση του συστήματος κινδύνου των μετοχών
Δημιουργός :Κανελλόπουλος, Δημήτριος Βασίλειος
Συντελεστής :Καραθανάσης, Γεώργιος Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :196σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί :Μετοχή
ΑΣποδοτικότητα
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Επενδύσεις
Δείκτης τιμών
Ημερομηνία έκδοσης :09-2006

Αρχείο: 81125.pdf

Τύπος: application/pdf