ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Δημιουργός :Μπούζας, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Γεωργόπουλος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :131σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ).
Λέξη κλειδί :Τηλεπικοινωνία
Πληροφορική
Δημόσια διοίκηση
Παροχή υπηρεσιών
Πρόσβαση στην πληροφορία
Νέες τεχνολογίες
Τοπική αυτοδιοίκηση
Μη κυβερνητικός οργανισμός
Ημερομηνία έκδοσης :08-2004

Αρχείο: 76599.pdf

Τύπος: application/pdf