ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λειτουργικός κίνδυνος (έννοια, διαστάσεις και αντιμετώπιση)
Δημιουργός :Δασκαλάκη, Μαρία
Συντελεστής :Καπόπουλος, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Γεωργούτσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10688
Περίληψη :Το ενδιαφέρον για την έννοια του λειτουργικού κινδύνου προέκυψε τόσο από το μάθημα «Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνων» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, όσο και από την προσωπική εμπειρία σε γεγονότα λειτουργικού κινδύνου στο υποκατάστημα της Τράπεζας, όπου εργάζομαι. Οι συχνές αδυναμίες του συστήματος, η συνεχής εγρήγορση για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης, η διαρκής εκπαίδευση για την αποφυγή εσφαλμένων πρακτικών αλλά και οι πιο σπάνιες περιπτώσεις ληστειών και τρομοκρατικών επιθέσεων αποτελούν την καθημερινότητα ενός τραπεζικού υπαλλήλου. Προσωπικός στόχος ήταν η κατανόηση, η ανάλυση και η επιστημονική προσέγγιση του λειτουργικού κινδύνου, καθώς επίσης και η εστίαση στην αντιμετώπιση και τα μέτρα πρόληψης, αποφεύγοντας προσωπικές απόψεις και συναισθήματα. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο και εισαγωγικό κεφάλαιο αναφέρεται συνοπτικά στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η έννοια του λειτουργικού κινδύνου, με εκτενή αναφορά στις πηγές και τις κατηγορίες του. Μετά από τη θεωρητική προσέγγιση, ακολουθεί το τρίτο και πιο πρακτικό κεφάλαιο όπου μελετάται η περίπτωση του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, αναφορικά με τη στρατηγική και τις διαδικασίες διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου στην πράξη. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια μοντέλα μέτρησης και παρακολούθησης του λειτουργικού κινδύνου καθώς και η πλήρης μεθοδολογία αντιμετώπισης του εν λόγω κινδύνου μέσω συστημάτων πρόληψης, πρόβλεψης, αποφυγής και μείωσης λειτουργικών ζημιών. Κλείνοντας τη συνοπτική αυτή παρουσίαση των περιεχομένων, οφείλω να ευχαριστήσω τους επιβλέποντες καθηγητές για την πολύτιμη συμβολή και καθοδήγησή τους, όπως επίσης και τους συναδέλφους της Υπηρεσίας Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου για το πλήθος των πληροφοριών που προσέφεραν για την ολοκλήρωση της εργασίας.
Λέξη κλειδί :Λειτουργικός κίνδυνος
Τραπεζικό σύστημα
Πρόληψη κινδύνων
Operational risk
Banking system
Risk prevention
Ημερομηνία έκδοσης :30-06-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Daskalaki_2010.pdf

Τύπος: application/pdf