ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Home automation: an examination of attitudes, attributes, and market share
Εναλλακτικός τίτλος :Οικιακός αυτοματισμός: εξέταση συμπεριφοράς, χαρακτηριστικών και μεριδίου αγοράς
Δημιουργός :Ζεκίραϊ, Μπρουνίλντα
Zeqiraj, Brunilda
Συντελεστής :Vassilopoulos, Achilleas (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Pagratis, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10217
Περίληψη :Αυτή η μελέτη επιχειρεί να απαντήσει σε ερωτήματα όπως πρέπει να περιλαμβάνει έναν οικιακό αυτοματισμό για να έχει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, ποιά χαρακτηριστικά υπολογίζουν ως πιο σημαντικά και τι μπορεί να συντελέσει στην απόφαση για το αν κάποιος/κάποια θα εγκαταστήσει ή εγκαταστήσει ήδη το Έξυπνο σπίτι.Για να βγουν τα πορίσματα όσων αφορά το ερώτημα τι επηρεάζει την απόφαση για την εγκατάσταση του «Έξυπνου σπιτιού», χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα όπως Λογιστική Παλινδρόμηση και Τακτική Λογιστική Παλινδρόμηση και για να εντοπιστούν τα πιο σηματικά χαρακτηριστικά του προϊόντος εφαρμόστηκε Πολυωνιμική Λογιστική Παλινδρόμηση.
This study aims to answer what should be included in a home automation system to capture a more significant market share, what features customers value most, and what factors influence whether someone will install or already has installed a Smart home.Models like Logistic Regression and Ordinal Logistic Regression were used to conclude the factors that affect people's decisions to install Smart homes, and Multinomial Logistic Regression was used to identify the essential attributes of the product.
Λέξη κλειδί :Σύστημα οικιακού αυτοματισμού
Λογιστική παλινδρόμηση
Πολυωνιμική παλινδρόμηση
Μερίδιο αγοράς
Στατιστική ανάλυση
Home automation
Logistic regression
Multinomial regression
Market share
Statistical analysis
Διαθέσιμο από :2023-03-15 18:18:43
Ημερομηνία έκδοσης :29-01-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-15 18:18:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zeqiraj_2023.pdf

Τύπος: application/pdf