361. Εκτίμηση αξίας διαμερίσματος
Author: Καραγκούνης, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: 12-2010
362. Clustering validation techniques on microarray data
Author: Παπαγιαννακοπούλου, Χρυσάνθη
Format: pdf
Date: 07-2011
364. Efficient Bayesian marginal likelihood estimation in generalised linear latent trait models
Author: Vitoratou, Vasiliki, Βιτωράτου, Βασιλική
Date: 2013
365. Actuarial modelling of claim counts and losses in motor third party liability insurance
Author: Tzougas, George J., Τζουγάς, Γεώργιος Ι.
Date: 07-2013
366. Δαπάνες εκπαίδευσης και δείκτης τιμών καταναλωτή στην περίοδο 1980-2010
Author: Κοιλάκου, Ξανθίππη
Format: pdf
Date: 05-2011
367. Γονική συμμετοχή στην εκπαίδευση σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο γονέων PISA 2012
Author: Τζιόλας, Κωνσταντίνος Γ.
Format: pdf
Date: 01-2015
368. Η θεωρία των παιγνίων ως στρατηγική σκέψη στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των διεθνών σχέσεων
Author: Δενιόζος, Νικόλαος Κ.
Format: pdf
Date: 05-2015
369. Control charts and their applications in finance
Author: Agrafioti, Paraskevi Chr.
Format: pdf
Date: 12-2012
370. Τιμολόγηση και χρήση παραγώγων προϊόντων σε συναλλαγματικές ισοτιμίες
Author: Μπάντου, Ελένη
Format: pdf
Date: 09-2011
371. Ασφαλιστικές απάτες στις ασφαλίσεις ζωής
Author: Κουβαρδάς, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 04-2011
372. Παράγοντες που σχετίζονται με τη γέννηση λιποβαρών νεογνών
Author: Πανοπούλου, Ευφροσύνη
Format: pdf
Date: 2011
373. Παραγοντική ανάλυση και ανάλυση κατά συστάδες σε δείγμα δεδομένων που αφορούν την ανακύκλωση
Author: Κονιστή, Βασιλική Γ.
Format: pdf
Date: 09-2011
374. Ανάλυση ομαδικής ασφάλισης στην ελληνική αγορά
Author: Παπαδάκη, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 04-2011
375. Διαχρονική εξέλιξη δεικτών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 1985-2009
Author: Παπανικολάου, Νικολέττα
Format: pdf
Date: 05-2011
376. Μερικά ντετερμινιστικά και στοχαστικά μοντέλα για έλεγχο αποθεμάτων και εφαρμογή αυτών σε συγκεκριμένα παραδείγματα
Author: Ρουμπέας, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 11-2011
377. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - Γεωγραφικές λειτουργίες και εγχειρίδιο χρήσης Google Earth και Arcgis. Μετάφραση: Σύστημα υποστήριξης για την επιλογή επένδυσης στην κτηματαγορά. Εκτίμηση επαγγελματικού ακινήτου
Author: Έρωτα, Ελένη
Format: pdf
Date: 01-2011
378. Εφαρμογή μοντέλων μεικτών επιδράσεων στη μελέτη νευρωνικής δομής σε ζωικό μοντέλο επιταχυνόμενης γήρανσης
Author: Κονσολάκη, Ελένη
Format: pdf
Date: 07-2011
379. Fuzzy control charts
Author: Kyriakidou, Valentini
Format: pdf
Date: 05-2011
380. Recent developments in linear, nonlinear, and polynomial profile monitoring
Author: Arapis, Anastasios
Format: pdf
Date: 05-2011

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »