141. Υπολογισμός των συγκρούσεων στη βιομηχανία τροφίμων πάνω στη βάση του transaction cost
Author: Κουνέλης, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 09-2002
142. Εκκαθάριση συναλλαγών
Author: Κοντούλης, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 09-2002
143. Ζητήματα ανθρώπινων πόρων κατά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων
Author: Γιαννοπούλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 2003
144. Συστήματα αμοιβών δύναμης πωλητών στο χώρο του business to business
Author: Πολίτης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2003
145. Περιβαλλοντική λογιστική
Author: Ψιμούλη, Βασιλική
Format: pdf
Date: 09-2004
146. Ανάπτυξη και μεγέθυνση της οικονομίας της Νορβηγίας
Author: Δικαιάκος, Αλέξης
Format: pdf
Date: 10-2003
147. Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης γνώσης : η περίπτωση των εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
Author: Λαμπρόπουλος, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 09-2004
148. Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών
Author: Στάμος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 2005
149. Mια ανατομία της ποιότητας των υπηρεσιών στο χώρο του ιαματικού τουρισμού
Author: Μανίνου, Μαρίνα
Format: pdf
Date: 09-2005
150. Η αξιολόγηση της απόδοσης
Author: Μιζικάκη, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 2005
151. Πολυκριτήρια προσέγγιση για το βαρόμετρο της ποιότητας των υπηρεσιών στο μετρό
Author: Κλειτσάκη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2005
152. Μερισματική πολιτική ελληνικών εταιρειών
Author: Πασσάς, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 09-2005
153. Διερεύνηση εμπειρικών υποδειγμάτων αποτίμησης μετοχών
Author: Κατσαούνης, Ιωάννης Ν.
Format: pdf
Date: 2006
154. Το μάρκετινγκ των Π.Α.Ε. στην Ελλάδα
Author: Παπανδρεόπουλος, Αναστάσιος Κ.
Format: pdf
Date: 07-2005
155. Η αγοραστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό τομέα
Author: Ντάνος, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 2005
156. Η εφαρμογή των εργαλείων της διοικητικής λογιστικής στις επιχειρήσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα
Author: Δελλάρη, Βασιλική
Format: pdf
Date: 2006
157. Τρόπος ηγεσίας του διευθυντή πωλήσεων και η σχέση του με το δυναμικό πωλήσεων
Author: Αργυρού, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 2006
158. Οικονομική επίδραση της αξιολόγησης της νέας επιχειρησιακής στρατηγικής
Author: Διαμαντοπούλου, Βασιλική Απ.
Format: pdf
Date: 10-2006
159. Η τεχνολογία των υπολογιστών στην μάθηση και αξιολόγηση με την βοήθεια των αντικειμενικών ερωτήσεων
Author: Γιαννούλης, Άγγελος
Format: pdf
Date: 04-2006
160. Πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Author: Σκάκος, Γεώργιος Β.
Format: pdf
Date: 09-2006

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »