181. Ποιότητα κερδών και κόστος δανεισμού των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών για την περιόδου 2006-2010
Author: Αναγνώστου, Ευαγγελία
Format: pdf
182. Contrarian strategies in the Athens Stock Exchange: is there a rational explanation?
Author: Christakis, George
Format: pdf
Date: 2009
183. Στρατηγική και αποτίμηση επιχειρήσεων
Author: Αδαμοπούλου, Χαρίκλεια
Format: pdf
184. Τροποποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση
Author: Τσουμελέα, Βασιλική
Format: pdf
185. Interrelationships among the PIIGS and the north European stock markets before and after the financial crisis: Cointegration and causality analysis
Author: Γιαννακόπουλος, Νικόλαος
Format: pdf
186. Stocks’ liquidity and asset pricing
Author: Διαμαντοπούλου, Λυδία
Format: pdf
187. Systemic risk and country selection, an investment strategy based on systemic risk
Author: Ζαλούμης, Νικόλαος
188. Accounting and capital markets: the disaggregated earnings with evidence from the shipping industry
Author: Λάμπρου, Αντωνία-Μαρία
189. Η επίδραση της μόχλευσης στην κερδοφορία και τον πολλαπλασιαστή Ρ/Β
Author: Κατσαράς, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 07-2014
190. Η χειραγώγηση των τραπεζικών κερδών
Author: Χαριτωνίδου, Μαριέττα Ε.
Format: pdf
191. Κεφαλαιοποίηση εξόδων ανάπτυξης και χειραγώγηση κερδών μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων: Ενδείξεις από γερμανικές εισηγμένες εταιρίες κατά την περίοδο 2006-2013
Author: Τσολάκη, Μαρίνα-Ιωάννα
Format: pdf
Date: 2015
192. Essays on the Informational Efficiency of the Credit Default Swap Market
Author: Angelopoulos, Georgios
Format: pdf
196. Το φαινόμενο asset growth και η επίδραση των λογιστικών δεδουλευμένων στις αποδόσεις των μετοχών για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες την περίοδο 2016-2013
Author: Μουρκιώτη, Σωτηρία
Date: 10/31/2014
197. Η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η ασύμμετρη πληροφόρηση στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες την περίοδο 2008-2012
Author: Μούρτζιος, Γεώργιος
Date: 11/30/2014
198. Η επίδραση των blockholders στη χειραγώγηση κερδών στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες την περίοδο 2005-2013
Author: Λυμέρης, Αθανάσιος
Date: 10/31/2014
199. Do valuation measures provide any insight on inside trading practices and possibility of observing abnormal returns from such trading? The Athens Stock Exchange case
Author: Sarapchanas, Vasilios, Σαραπχανάς, Βασίλειος
Date: 10/31/2014
200. Analysis of cash flow statements
Author: Παναγιωτόπουλος, Βασίλειος
Date: 10/31/2016

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »