101. Ο.Ν.Ε και Εμπόριο
Author: Μαυροκουκουλάκης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 2011
102. Καθορισμός τιμών και μισθών σε μια μικρή ανοικτή οικονομία
Author: Κωνσταντινίδη, Άντρη
Format: pdf
Date: 2011
103. Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην αγορά εργασίας
Author: Ψαρράκη, Ελένη-Παρασκευή
Format: pdf
Date: 2011
104. Δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Καρακίτσιος, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 01-2011
105. Η επαγγελματική κατάρτιση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Πέτσα, Δήμητρα
106. Η προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Author: Καλομάλλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 2012
107. Ο κανόνας των βασικών διευκολύνσεων στο Ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο ανταγωνισμού
Author: Μίχα, Ελένη
Format: pdf
Date: 07-2012
108. Δημοσιονομική πειθαρχία στην Ευρωζώνη
Author: Σολωμός, Διονύσιος Κ.
Format: pdf
Date: 12-2011
109. Η απελευθέρωση των ασφαλιστικών υπηρεσιών εκτός αυτών που αφορούν την ασφάλιση ζωής και η εναρμόνιση της ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας
Author: Καραγιαννάκη, Ελένη
Format: pdf
Date: 11-1998
110. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Author: Παπαδόγγονας, Θεόδωρος Α.
Format: pdf
Date: 1996
111. Κοινωνικό κεφάλαιο και οικονομική ανάπτυξη
Author: Φλουρής, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 11-2000
112. Η οριοθέτηση της σχετικής αγοράς στα πλαίσια του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού
Author: Αναστασίου, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-2000
113. Οι επιπτώσεις της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως προς το εμπορικό ισοζύγιο (1981-1996)
Author: Τσώνος, Ηλίας
Format: pdf
Date: 11-1998
114. Ομοσπονδιακή οργάνωση και δημοσιονομική πολιτική
Author: Γρεβετζάκη, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 12-2001
115. Assessing efficiency in urban transit systems : with an application to electric bus services in Athens, Greece using data envelopment analysis
Author: Politou, Despina M.
Format: pdf
Date: 12-2001
116. Ο φετιχισμός του εμπορεύματος
Author: Καραμπάτσος, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 12-2002
117. Δημοσιονομική πολιτική και διεθνής συνεργασία
Author: Καψάλης, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: 01-2003
118. Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομία και στο εμπόριο των κρατών-μελών και των υπό ένταξη χωρών της Κεντρικής/Ανατολικής Ευρώπης
Author: Φυτράκης, Απόστολος
Format: pdf
Date: 2002
119. Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Ρουβά, Αγγελική
Format: pdf
Date: 12-2002
120. Σύγκλιση και απόκλιση του πληθωρισμού στη ζώνη του Ευρώ
Author: Βρέκου, Ελένη
Format: pdf
Date: 12-2002

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »