9560 Items found

241. Η σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου σε υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης και οικονομετρική εκτίμηση
Author: Παπασπύρου, Μάριος
Date: 01-2006
242. Μακροοικονομικοί παράγοντες και η επίδραση τους στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Author: Δαμίγος, Κωνσταντίνος
Date: 01-2006
243. Μακροοικονομικοί παράγοντες και μετοχικές αποδόσεις
Author: Γκάτζιος, Στέφανος
Date: 01-2006
244. Μέτρηση κινδύνου σε διανεμημένο χαρτοφυλάκιο
Author: Λάλλα, Βασιλική
Date: 01-2006
245. Μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου των καταναλωτικών δανείων στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ
Author: Ασπρογέρακα, Χάρις
Date: 01-2006
246. Μοντέλα διακριτής επιλογής για τη μελέτη αγορών διαφοροποιημένου προϊόντος
Author: Γερασίμου, Νικόλαος
Date: 01-2006
247. Οι αναθεωρήσεις των δεικτών FTSE/ASE & οι επιδράσεις τους στις αποδόσεις των μετοχών
Author: Μανταδάκης, Ιωάννης Α.
Date: 01-2006
248. Οικονομική θεωρία της διαφήμισης
Author: Πέρρου, Θεοδώρα Γ.
Date: 01-2006
249. Οριζόντιες συγχωνεύσεις & εξαγορές και η Ευρωπαϊκή επιτροπή πολιτικής ανταγωνισμού
Author: Χατζαντώνη, Αικατερίνη
Date: 01-2006
250. Παραγοντικά μοντέλα για οικονομικές χρονολογικές σειρές
Author: Τοπάλη, Δήμητρα
Date: 01-2006
251. Πολιτική αστάθεια, δημοσιονομική πολιτική [και] οικονομική μεγέθυνση
Author: Παπαδόπουλος, Παναγιώτης
Date: 01-2006
252. Προοπτικές ανάπτυξης αερομεταφορών μεταξύ Ελλάδας και Βαλκανίων στα πλαίσια του κοινού ευρωπαϊκού αεροπορικού χώρου
Author: Καραχρήστος, Λουκάς
Date: 01-2006
253. Προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων στην ελληνική μεταποίηση
Author: Μαργαρίτης, Στυλιανός
Date: 01-2006
254. Ρυθμιστική πολιτική στις τηλεπικοινωνίες
Author: Αθανασίου, Νικόλαος
Date: 01-2006
255. Στρατηγικές αποκλεισμού νέων επιχειρήσεων
Author: Κυριακόπουλος, Ιωάννης Φ.
Date: 01-2006
256. Στρατηγική & επιχειρηματικός σχεδιασμός τράπεζας
Author: Κουρκουνάκης, Εμμανουήλ Γ.
Date: 01-2006
257. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για τα αέρια του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή της Ελλάδος
Author: Εξάρχου, Ιωάννης
Date: 01-2006
258. Υποδείγματα ολιγοπωλίου [και] οριζόντιες συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
Author: Αγησιλάου, Κική
Date: 01-2006
259. Analysis of hedge funds performance
Author: Μπούρος, Αλέξανδρος
Date: 01-2007
260. Banking activities and sovereign risk
Author: Χατζή, Ενίντα
Date: 01-2007
261. Empirical microstructure analysis of the system of SETS of the London stock exchange
Author: Kouki, Amairisa
Date: 01-2007
262. Measuring the risk of hedge funds
Author: Βουτσινού, Μαριάνα
Date: 01-2007
263. Tying και bundling στον ανταγωνισμό
Author: Αναστόπουλος, Γεώργιος
Date: 01-2007
264. Αγορά ακινήτων
Author: Σκουρτανιώτη, Άννα Ι.
Date: 01-2007
265. Αιτιότητα κατά Granger μεταξύ Α.Ε.Π. και επενδύσεων - Αξιολόγηση επένδυσης: ανάπτυξη οικιστιού συγκροτήματος, εφαρμογές G.I.S.- Τεχνική ανάλυση του δείκτη FTSE/ASE-20 του Χ.Α., εκτίμηση οικοπέδου
Author: Βλαχάκης, Νικόλαος
Date: 01-2007
266. Άμεσες ξένες επενδύσεις
Author: Σπανόπουλος, Διονύσης
Date: 01-2007
267. Ανάλυση απόδοσης με πολυμεταβλητά παραγοντικά υποδείγματα
Author: Χειρδάρης, Διονύσιος Γ.
Date: 01-2007
268. Ανάλυση κατά συστάδες και μέθοδος Κ-Means: μια εφαρμογή στην εκπαίδευση
Author: Κουντούρης, Τηλέμαχος Δ.
Date: 01-2007
269. Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
Author: Γκίζα, Αγγελική
Date: 01-2007
270. Αντικειμενικές αξίες ακινήτων και φορολόγηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών- Τεχνική ανάλυση μετοχής- Σύνταξη μελέτης εκτίμησης ακινήτου
Author: Σπυράτος, Γεώργιος Ε.
Date: 01-2007
271. Άριστη οικονομική πολιτική σε ένα υπόδειγμα εγωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης με ανανεώσιμους φυσικούς πόρους
Author: Βελλά, Ευγενία
Date: 01-2007
272. Αρχικές δημόσιες εγγραφές στο ελληνικό χρηματιστήριο
Author: Τσίρου, Σταματίνα
Date: 01-2007
273. Ασυμμετρία πληροφόρησης [και] σηματοδότηση
Author: Πετρόχειλος, Ιωάννης
Date: 01-2007
274. Αυτόματη διαχείριση εικονικών ιδιωτικών δικτύων
Author: Μαρκόπουλος, Παναγιώτης
Date: 01-2007
275. Δημοπρασίες δημοσίων έργων
Author: Κυριακάκη, Ελευθερία
Date: 01-2007
276. Διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου τραπεζών
Author: Παλαιολογόπουλος, Θεόδωρος
Date: 01-2007
277. Διερεύνηση δυνατοτήτων της αγοράς
Author: Χαλκιαδάκη, Ολυμπία
Date: 01-2007
278. Δικαιώματα ιδιοκτησίας, rent seeking και οικονομική μεγέθυνση
Author: Ιωαννίδη, Γεωργία
Date: 01-2007
279. Δομή και εργασίες στο dealing room της διεύθυνσης διαχείρισης διαθεσίμων και χρηματαγοράς μιας τράπεζας
Author: Γιαβής, Χρυσοβαλάντης - Παναγιώτης
Date: 01-2007
280. Έλεγχος επιρροής δεικτών της οικονομίας στα ελληνικά ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια
Author: Χριστοπούλου, Φωτεινή
Date: 01-2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »