1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Impact of managers' emotional intelligence on marketing team creativity, employees’ performance and retention: an employee perspective in the Greek digital marketing sector
Συγγραφέας: Nasho, Inva, Νάσο, Ίνβα
Ημερομηνία: 07/04/2022

Σελίδες:  1