ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A recent study on the effectiveness of forward freight agreements on capesize vessels
Εναλλακτικός τίτλος :Έρευνα για την αποδοτικότητα των συμφωνιών μεταφοράς εμπορευμάτων μελλοντικής εκπλήρωσης σε capesize πλοία
Δημιουργός :Προμογιάννης, Θεόδωρος
Μάντζος, Αργύριος
Promogiannis, Theodoros
Mantzos, Argyrios
Συντελεστής :Krintas, Theodore (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :58p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9972
Περίληψη :Τα ναύλα των εμπορικών πλοίων παρουσιάζουν έντονα το φαινόμενο των οικονομικών κύκλων, με μεταβλητή χρονική διάρκεια κάθε κύκλου, ανάλογα με την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας. Κατά την διάρκεια αυτών των κύκλων ο μεγάλος αριθμός πλοίων που δραστηριοποιούνται στην αγορά, μειώνουν τα επίπεδα των ναύλων. Πλέον τα παλαιότερα πλοία του στόλου, καθώς έχουν σημαντικά υψηλότερα κόστη συντήρησης αποσύρονται από την αγορά και αυτό οδηγεί σε μείωση της προσφοράς με επακόλουθη αύξηση των ναύλων. Μέσα σε έναν οικονομικό κύκλο, υπάρχουν επίσης ορισμένα συμβάντα παγκόσμιου βεληνεκούς που εντείνουν ακόμη περισσότερο τα ακρότατά του, όπως η κατάρρευση της ναυλαγοράς των capesize εξαιτίας της Covid-19 το 2021 με το κλείσιμο της παγκόσμιας οικονομίας ή ο πόλεμος στην Ουκρανία, που αλλάζει τον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη, επηρεάζοντας αυτή την φορά, την αγορά του υγρού φορτίου (φυσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ.). Οι πλοιοκτήτες καλούνται σε αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον να καλύψουν τις υψηλές κεφαλαιακές τους ανάγκες σταθεροποιώντας την εισροή χρημάτων στις εταιρείες του, παραδοσιακά με την μακροχρόνια ναύλωση των πλοίων του. Ωστόσο υπάρχουν πλέον εναλλακτικές επιλογές για την αντιστάθμιση του ρίσκου των ναύλων, όπως η χρήση συμφωνιών μεταφοράς εμπορευμάτων μελλοντικής εκπλήρωσης (Freight Future Agreements). Στην παρούσα διπλωματική γίνεται μια ποσοτικοποίηση της αποδοτικότητας των FFAs την περίοδο 2020-2022, δηλαδή της περιόδου μεγάλης μεταβλητότητας των ναύλων. Καθώς η χρήση των FFAs γίνεται ξεχωριστά στην spot και time-charter αγοράς του κάθε είδους / μεγέθους πλοίου, η εργασία περιορίστηκε μόνο σε ένα μέγεθος πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου, τα capesize. Η επιλογή του συγκεκριμένου πλοίου έγινε, καθώς μεταφέρουν κατά κύριο λόγο σίδηρο και κάρβουνο, περιορίζοντας τα βασικά routes που δραστηριοποιούνται. Με την χρήση ιστορικών δεδομένων από την spot και time charter αγοράς, αλλά και των αντίστοιχων FFAs, διαπιστώθηκε η χρήση τους ως οικονομικά σκόπιμη στην αντιστάθμιση ρίσκου και παρουσιάστηκε εκτενώς η χρήση τους στα δύο είδη spot και time-charter.
This thesis explains the reasoning of the changes for the Capesize segment of the market and the correlation between the various derivative products that have been used as hedging tools. It will persist on the various time horizons and the type of the future freight agreements in a testing period that depends on the availability of data for each financial instrument and as a second step, it will evaluate the efficiency of these derivative products during the Covid Era. The results of this thesis will be a strong indicator for the efficiency of this cash settled products and the suitability of them during a high volatility environment, when hedging is crucial for the shipowners, in order to predict and maintain a level of cashflow in their companies that will allow them to operate without any financial distress.It is worth mentioning at this point, that a very difficult part of this thesis was the collection and cleansing of the data, as the illiquidity of some products and the real time values, created time series with missing or extreme values, that had to be assessed prior to their incorporation in the models. Moving on to the mathematical approach to this case, both spot market and time charter have been evaluated, with the financial instruments of each category being further split into various time horizons. The initial theory that was being tested is whether the products with longer maturities will be indifferent of current market situations and short-term spikes, but only a true indicator of changes in the macro environment of the global economy.
Λέξη κλειδί :Μελλοντικά συμβόλαια μεταφοράς
Μεταβλητότητα
Αντιστάθμιση
Ρίσκο
Ναύλα
Forward Freight Agreement (FFA)
Capesize
Hedging
Risk
Volatility
Διαθέσιμο από :2023-01-03 20:17:19
Ημερομηνία έκδοσης :28-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-01-03 20:17:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mantzos_Promogiannis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Presentation_Mantzos_Promogiannis.ppsx

Τύπος: application/pdf