ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The role of mergers and acquisitions in the US technology sector
Εναλλακτικός τίτλος :Ο ρόλος των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον αμερικάνικο τεχνολογικό κλάδο
Δημιουργός :Ζαγάρης, Βασίλειος-Ίωνας
Zagaris, Vasileios-Ionas
Συντελεστής :Drakos, Konstantinos (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Leledakis, Georgios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9944
Περίληψη :Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διεξαχθεί μια διεξοδική έρευνα για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών στον τομέα τεχνολογίας των ΗΠΑ. Η συζήτηση θα είναι με βάση την αξιολόγηση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους και τις εμπλεκόμενες οντότητες, από συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις αλλαγές στην τιμή της μετοχής (αντίδραση μετόχου) πριν και μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Ο κλάδος της τεχνολογίας, μαζί με τον φαρμακευτικό και χρηματοπιστωτικό, είναι ένας από τους πιο ενεργούς όσον αφορά τις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Πιο συγκεκριμένα, όλο το 2021 από τη συνολική αξία των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια αφορούσαν εταιρείες τεχνολογίας (με βάση την έκθεση της Deloitte για το 2021 σχετικά με τις ευκαιρίες συγχωνεύσεων/εξαγορών). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο τεχνολογικός τομέας αποδείχθηκε ο πιο ανθεκτικός, με τη δραστηριότητα των συναλλαγών να παρουσιάζει αύξηση, σε αντίθεση με άλλους κλάδους.
The purpose of this study is to conduct a thorough investigation on Merger and Acquisition (M&A) deal activity within the US Technology sector. The discussion will be based on the assessment of M&A value creation for the shareholders and involved entities, by gathering evidence regarding share price changes (shareholder’s reaction) before and after the announcement of the deal. The technology sector, along with the pharmaceutical and financial sectors, is one of the most active in terms of M&A deals. More specifically, throughout 2021 out of the total worth of $5 trillion dollars, $1.3 trillion dollars involved tech companies (based on Deloitte’s 2021 report on Mergers/Acquisitions opportunities). Additionally, during the pandemic the tech sector proved to be the most resilient one, with deal activity showing an increase, in contrast with other sectors.
Λέξη κλειδί :Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Τεχνολογία
Mergers
Acquisitions
Technology
Ημερομηνία έκδοσης :31-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :30-11-2022
Ημερομηνία αποδοχής :30-11-2022
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zagaris_2022.pdf

Τύπος: application/pdf