ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A simulation study of the Kelly betting criterion
Εναλλακτικός τίτλος :Μελέτη του κριτηρίου Kelly με τη βοήθεια προσομοιώσεων
Δημιουργός :Μήλας, Ιωάννης
Milas, Ioannis
Συντελεστής :Yannacopoulos, Athanasios (Επιβλέπων καθηγητής)
Psarakis, Stelios (Εξεταστής)
Zimbidis, Alexandros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :31p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9821
Περίληψη :Η παρακάτω εργασία ερευνά τις διαφορετικές στρατηγικές του κριτηρίου του Κέλλυ σε στοιχηματισμό αγώνων τέννις. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όχι μόνο η προβλεπτική ικανότητα είναι σημαντική για έναν παίκτη, αλλά και η στρατηγική διαχείρισης του κεφαλαίου.
The following thesis investigates the use of different Kelly criterion strategies in tennis betting. Results show that not only bettor's ability to predict a game result is important to a profitable betting strategy but his money management method.
Λέξη κλειδί :Κριτήριο Kelly
Προσομοίωση
Προβλεπτική ικανότητα
Kelly Criterion
Simulation
Predictive ability
Διαθέσιμο από :2022-10-31 00:47:18
Ημερομηνία έκδοσης :30-09-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-31 00:47:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Milas_2022.pdf

Τύπος: application/pdf