ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Customer journey στο χώρο του λιανεμπορίου
Εναλλακτικός τίτλος :The customer journey in the retail industry
Δημιουργός :Μακαρίτη, Μαρία
Συντελεστής :Καπερώνης, Σταύρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :113σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9806
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με το ζήτημα του αγοραστικού ταξιδιού στο χώρο του λιανεμπορίου. Η κύρια εστίαση ενός οργανισμού πρέπει να είναι η ικανοποίηση των πελατών του. Αυτό ισχύει για βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής, κυβερνητικούς φορείς, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και κάθε υποομάδα ενός οργανισμού.Συμπερασματικά έγινε σαφές ότι το shopper marketing θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός τομέας του σύγχρονου μάρκετινγκ, κυρίως στο λιανικό εμπόριο και κυρίως στον τομέα των σούπερ μάρκετ. Τα τελευταία έτη είναι γεγονός ότι τόσο οι κατασκευαστές όσο και οι έμποροι λιανικής έχουν αυτό το θέμα στην κορυφή της ατζέντας προτεραιότητάς τους καθώς έχουν συνειδητοποιήσει ότι η βελτιστοποίηση της εμπειρίας αγορών, κυρίως στο κατάστημα, μπορεί να καλυτερεύσει ιδιαίτερα τις πωλήσεις και την κερδοφορία και στις δύο πλευρές και ικανοποιούν αποτελεσματικά τα αγοραστικά ζητούμενα. Σε γενικές γραμμές οι καταναλωτές είναι ενημερωμένοι σχετικά με το τι αναζητούν και τι χρειάζονται. Υπάρχει προτίμηση στα φυσικά καταστήματα έναντι των ηλεκτρονικών και εφόσον μένουν ικανοποιημένοι από τις παροχές και την εξυπηρέτηση έχουν τη διάθεση να επαναλάβουν νέες αγορές.
The present study dealt with the question of the shopping trip in the retail sector. The main focus of an organization should be the satisfaction of its customers. This applies to industrial enterprises, retail and wholesale enterprises, government bodies, service companies, non-profit organizations and any sub-group of an organization.In conclusion, it became clear that shopper marketing is considered a particularly important area of modern marketing, mainly in retail and especially in the supermarket sector. In recent years it is a fact that both manufacturers and retailers have this issue at the top of their priority agenda as they have realized that optimizing the shopping experience, especially in-store, can greatly improve sales and profitability for both sides and effectively satisfy the purchasing demands. In general, consumers are informed about what they are looking for and what they need. There is a preference for physical stores over electronic ones, and if they are satisfied with the services and the services, they are willing to repeat new purchases.
Λέξη κλειδί :Λιανεμπόριο
Αγορές
Καταναλωτές
Φυσικά καταστήματα
Ηλεκτρονικά καταστήματα
Retail
Shopping
Consumers
Physical stores
Online stores
Διαθέσιμο από :2022-10-27 11:48:03
Ημερομηνία έκδοσης :21-09-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-27 11:48:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Makariti_2022.pdf

Τύπος: application/pdf