ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :How do the ‘"Next Generation EU" programs of Portugal, Greece and France correspond to Sustainable Development Goals (SDGs) and Sustainable Development in general
Εναλλακτικός τίτλος :Πως τα προγράμματα τριών ευρωπαικών χωρών, της Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της Γαλλίας, που εκπονήθηκαν μετα την πανδημία του 2020 στα πλαίσια του "Next Generation EU", ανταποκρίνονται στους Στόχους για την βιώσιμη ανάπτυξη (SDG's) και στα κριτήρια για την βιώσιμη ανάπτυξη γενικότερα
Δημιουργός :Καπάκας, Λουκάς
Kapakas, Loukas
Συντελεστής :Koundouri, Phoebe (Επιβλέπων καθηγητής)
Chatzistamoulou, Nikos (Εξεταστής)
Chalkos, Georgios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9724
Περίληψη :Η έρευνα προσπαθεί να αξιολογήσει πως τα προγραμματα των κυβερνήσεων τριών ευρωπαϊκών χωρών, που εκπονήθηκαν μετά την πανδημία του 2020, στα πλαίσια του ''Next Generation EU'', της Πορτογαλίας, της Ελλάδα και της Γαλλίας, ανταποκρίνονται στους στόχους για την βιώσιμη ανάπτυξη (SDG's) και την βιώσιμη ανάπτυξη γενικότερα.
This survey tries to assess how do the programs that launched by the governments of three European countries Portugal, Greece and France , after the pandemic crisis of 2020, in the context of ‘’Next Generation EU’’ program, correspond to the ‘’Sustainable Development Goals’’ (SDG’s) and the Sustainable Development in general.
Λέξη κλειδί :Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης
Πορτογαλία
Ελλάδα
Γαλλία
Sustainable Development Goals (SDGs)
Portugal
Greece
France
Διαθέσιμο από :2022-10-12 00:20:02
Ημερομηνία έκδοσης :10-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-12 00:20:02
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kapakas_2022.pdf

Τύπος: application/pdf