ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The United Nations reform proposals
Εναλλακτικός τίτλος :Οι μεταρρυθμίσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
Δημιουργός :Τσολάκης, Ιωάννης
Tsolakis, Ioannis
Συντελεστής :Bourantonis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Blavoukos, Spyros (Εξεταστής)
Pagoulatos, Georgios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :39p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9691
Περίληψη :Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί ένα από τα διεθνώςσημαντικότερα όργανα, εφαρμόζοντας δραστικές ενέργειες, ελέγχοντας τη διατήρηση της ειρήνης και κατά συνέπεια, τη σταθερότητα του πλανήτη. Ωστόσο, για να απολαμβάνει αναγνώρισης, τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να αναγνωρίζουν στο πρόσωπό του τηνομιμότητα, τις δημοκρατικές αξίες και την αυθεντία που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει κάθε διεθνή οργανισμό. Για να επιτευχθεί αυτό, τα μέλη του ΟΗΕ πρέπει να είναι ικανοποιημένα με την εκπροσώπηση των περιφερειακών τους ομάδων εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η παρούσα διπλωματική, λοιπόν, στοχεύει να αναλύσει αυτών των ειδών τις συνομιλίες που έγιναν κατά τη διάρκεια της σύστασης των Ηνωμένων Εθνών, του Ψυχρού Πολέμου και του σήμερα και σχετίζονται με τις συζητήσεις μεταρρυθμίσεων που έγιναν σε αυτές τις περιόδους.
The United Nations Security Council is by far one of the most internationally importantbodies, implementing drastic action, monitoring the preserving of peace and consequently,the stability of the globe. Nevertheless, in order to enjoy legitimacy the United Nationsmembership must recognize its legitimacy, democratic values and authority. In order for thisto be achieved the UN body must be satisfied with the representation of its regional groupswithin the Security Council. This dissertation, therefore, aims to analyze the talks that wereheld during the UN formation, the Cold War and the present time, regarding the amendmentdeliberations that took place in these periods
Λέξη κλειδί :Συμβούλιο Ασφαλείας
Διεθνείς σχέσεις
Διεθνείς οργανισμοί
Διαπραγματεύσεις
Θεσμική μεταρρύθμιση
Security Council
International relations
International organizations
Negotiations
Institutional reforms
Διαθέσιμο από :2022-10-11 13:28:57
Ημερομηνία έκδοσης :10-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-11 13:28:57
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsolakis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf