ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Credit risk, monetary policy and investor sentiment during financial crisis in Europe
Δημιουργός :Makrichoriti, Panagiota
Συντελεστής :Spyrou, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Galariotis, Emilios (Επιβλέπων καθηγητής)
Chalamandaris, George (Degree granting institution)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :274p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9666
Περίληψη :This thesis is divided into five chapters. Chapter one presents the timeline of the global financial crisis and the Eurozone sovereign debt crisis. Chapter two examines the determinants of CDS spreads and potential spillover effects for Eurozone countries during the recent financial crisis in the EU. Chapter three offers for the first time evidence on the effect of ECB’s conventional monetary policy on economic expectations in Euro-area countries during the EU crisis. Chapter four proposes an alternative way to estimate the effects of ECB’s unconventional monetary policy announcements on investor sentiment and on real economy in EU. Chapter five concludes with a summary of the main contributions of the thesis.
Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε με στόχο να διερευνήσει θέματα πιστωτικού κινδύνου του Δημοσίου καθώς και νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη, κατά την περίοδο της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης και κρίσης χρέους στις χώρες του Ευρώ. Οι κρίσεις αυτές αποδόμησαν τη σταθερότητα των χρηματοοικονομικών αγορών, καθώς επίσης συνέβαλλαν στην τόνωση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ διαφορετικών χωρών αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης των διαταραχών από τις χώρες υπό διάσωση σε άλλες χώρες μέλη. Οι κρίσεις αυτές όμως ανέδειξαν και κενά στην διάρθρωση της συμβατικής και μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής που υιοθετήθηκε από τις Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες, καθώς και διαφορές μεταξύ νομισματικών πολιτικών που ακολουθήθηκαν.
Λέξη κλειδί :Πιστωτικός κίνδυνος
Νομισματική πολιτική
Συναίσθημα επενδυτή
Οικονομική κρίση
Credit risk
Monetary policy
Investor sentiment
Financial crisis
Ημερομηνία :30-12-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Makrichoriti_2016.pdf

Τύπος: application/pdf