ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The image of a region
Εναλλακτικός τίτλος :H εικόνα μιας περιοχής
Δημιουργός :Avgerinou, Panagiota-Paraskevi
Αυγερινού, Παναγιώτα-Παρασκευή
Συντελεστής :Δημάκη, Αικατερίνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :In this thesis we will study and model the ability of a region to attract both individuals and businesses. In particular this work deals with four southern European countries: Greece, Italy, Spain, Portugal. In Chapter 1 we present and model the factors affecting the image of a region with the help of indicators.In Chapter 2 we give a brief overview of Catastrophe Theory.In Chapter 3 we refer to historical, political and economic data for the countries which we study.In Chapter 4 we present all data needed for the quantification of the four countries’ Image, calculate those Images and comment on the results. In Chapter 5 we study the idea of sustainable development.
Σε αυτή την εργασία προσπαθούμε να μελετήσουμε και να μοντελοποιήσουμε την εικόνα μιας περιοχής δηλαδή την ικανότητα της να προσελκύσει τόσο άτομα όσο και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα αυτή η εργασία ασχολείται με τις 4 χώρες του ευρωπαϊκού νότου: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζουμε και ποσοτικοποιούμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την εικόνα μιας περιοχής με τη βοήθεια δεικτών.Στο κεφάλαιο 2 επιχειρούμε μια σύντομη εισαγωγή στη θεωρία καταστροφών.Στο κεφάλαιο 3 αναφέρουμε ιστορικά, πολιτικά και οικονομικά στοιχεία για τις χώρες τις οποίες μελετάμε. Το κεφάλαιο 4 συγκεντρώνουμε τα δεδομένα που χρειάζονται για την ποσοτικοποίηση των εικόνων των 4 χωρών, τις υπολογίζουμε και σχολιάζουμε τα αποτελέσματα. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζουμε την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ημερομηνία :30-06-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Avgerinou_2016.pdf

Τύπος: application/pdf