ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Penetration testing methods and tools at ICS environments
Εναλλακτικός τίτλος :Μέθοδοι και εργαλεία ελέγχου ασφαλείας σε ΙCS συστήματα
Δημιουργός :Βαρσάμης, Ζοζέφ
Συντελεστής :Ντούσκας, Θεόδωρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9555
Περίληψη :In the age of breakthrough technological progress, we find ourselves in a world of daily developments in blockchain technology, digital payments, and hyper-connectivity. As we become an even more digital-dependent society for everything from ordering groceries online to moving oil well production data safely to operators, we must ask ourselves, “is this data safe?”. Recent events with the Colonial Pipeline and the NHS Healthcare attack remind us that the answer is “not always.” The followin document is to define the ICS and SCADA vulnerabilities as well as two walkthroughs on how to perform these penetration testing techniques.
Στο παρόν έγγραφο αναλύονται εκτενώς διαφορετικοί τρόποι Ελέγχου Ασφαλείας σε συστήματα "ICS" και "SCADA" καθώς και τρόποι αντιμετώπισης διάφορων ευπαθειών.
Λέξη κλειδί :Έλεγχος ασφαλείας
Βιομηχανικά συστήματα
Penetration
Industrial Control Systems (ICS)
Supervisory Control and Data Acquisition Systems (SCADA)
Διαθέσιμο από :2022-07-04 10:59:17
Ημερομηνία έκδοσης :07/04/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-04 10:59:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Varsamis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf