ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Elo type ranking systems
Εναλλακτικός τίτλος :Συστήματα αξιολόγησης τύπου Έλο
Δημιουργός :Chalioris, Stefanos-Anthimos
Χαλιορής, Στέφανος-Άνθιμος
Συντελεστής :Karlis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9542
Περίληψη :The evaluation of players and teams in various sports and games has garnered the interest of many researchers in recent decades. One of the reasons this topic has taken on such a large scale is the apparent increase in media publicity as they are an integral part of our daily lives. Subsequently, the demand for coverage of sports-related positions has drastically increased. This intensifies the need for more and more "fair" ranking systems over time. This paper deals with the recording – evaluation of Elo systems and aims to add a more practical perspective to the understanding and application of these systems in relation to other existing research. The systems to be undertaken are Elo, Glicko, Glicko-2 and MOV. Particular emphasis is placed on the application that the aforementioned systems have in chess, since the nature of the game itself allows it in a greater extent. Applications of MOV are briefly analyzed in football and basketball.
Ο τρόπος αξιολόγησης παιχτών και ομάδων σε διάφορα αθλήματα και παιχνίδια έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών τις τελευταίες δεκαετίες. Ένας από τους λόγους που το συγκεκριμένο θέμα έχει πάρει τόσο μεγάλη έκταση είναι η εμφανής αύξηση στην προβολή των αθλημάτων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Ακολούθως, η ζήτηση για κάλυψη θέσεων που αφορούν αθλητική δραστηριότητα έχει αυξηθεί δραστικά. Αυτό εντείνει την ανάγκη για ύπαρξη όλο και πιο «δίκαιων» συστημάτων αξιολόγησης με την πάροδο του χρόνου. Η παρούσα εργασία ασχολείται με την καταγραφή – αξιολόγηση των συστημάτων Έλο και έχει ως στόχο να προσθέσει μία πιο πρακτική οπτική στην κατανόηση και στην εφαρμογή των συγκεκριμένων συστημάτων σε σχέση με άλλες υπάρχουσες έρευνες. Τα συστήματα που θα αναλυθούν είναι το Έλο, Glicko, Glicko-2 και MOV. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή που έχουν τα προαναφερθέντα συστήματα στο σκάκι, καθώς η φύση του ίδιου του παιχνιδιού το επιτρέπει σε μεγαλύτερη κλίμακα. Εφαρμογές του MOV αναλύονται συνοπτικά στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
Λέξη κλειδί :Έλο
Σκάκι
Συστήματα αξιολόγησης
Εlo
Chess
Ranking systems
Διαθέσιμο από :2022-06-24 14:19:44
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-06-24 14:19:44
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chalioris_2022.pdf

Τύπος: application/pdf