ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The generalized waring process - statistical inference and applications
Εναλλακτικός τίτλος :Η γενικευμένη ανέλιξη waring - στατιστική συμπερασματολογία και εφαρμογές
Δημιουργός :Zografi, Mimoza S.
Ζωγράφη, Μιμόζα
Συντελεστής :Xekalaki, Evdokia (Επιβλέπων καθηγητής)
Teugels, Jef (Εξεταστής)
Dimaki, A. (Εξεταστής)
Zazanis, Michael (Εξεταστής)
Zografos, Constantinos (Εξεταστής)
Balakrishnan, Narayanaswamy (Εξεταστής)
Katti, S. K. (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business. Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :This research has been financed by Ministry of Education Greece (Hermes Program)
Φυσική περιγραφή :75p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9523
Περίληψη :Σ’ αυτήν την διατριβή αναπτύσσουμε μια θεωρία της Γενικευμένης Ανέλιξης Waring που σχετίζεται με μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Ειδικότερα, ορίζουμε πρώτα την Γενικευμένη Ανέλιξη Waring στην πραγματική ευθεία ως στατική, αλλά μη ομοιογενή ανέλιξη Markov. Παρέχεται μία εφαρμογή στο πλαίσιο μοντελοποίησης της πρόσβασης στο διαδίκτυο και εφαρμόζεται σε πραγματικά δεδομένα. Στην συνέχεια κατασκευάζουμε την Γενικευμένη Ανέλιξη Waring σε έναν πλήρη διαχωρίσιμο μετρικό χώρο. Η Γενικευμένη Ανέλιξη Waring ορίζεται στον Rd . Αποδεικνύοντας ένα αριθμό ιδιοτήτων της όπως προσθετικότητα, στασιμότητα, εργοδικότητα και διαταξιμότητα, επιδεικνύουμε ότι η νέα ανέλιξη είναι απολύτως ικανοποιητική για στατιστικές εφαρμογές.
In this thesis we develop a theory of the Generalized Waring Process which is relevant to a wide variety of applications. In particular, we first define the Generalized Waring Process in real line as a stationary, but non-homogenous Markov process. An application in a web access modelling context has been given and applied to real data. We then construct the generalized Waring Process on a complete separable metric space. The Generalized Waring Process in Rd is defined. By deriving a number of its properties like additivity stationarity, ergodicity and orderliness we demonstrate that the defined process is completely satisfactory for statistical applications.
Λέξη κλειδί :Γενικευμένη ανέλιξη Waring
Ανέλιξη Cox
Εξισώσεις Chapman-Kolmogorov
Μη ομοιογενή ανέλιξη Markov
Πλήρη διαχωρίσιμο μετρικό χώρο
Generalizec Waring Process
Cox process
Chapman - Kolmogorov equations
Non-homogenous Markov process
Complete separable metric space
Δημιουργήθηκε :31-07-2021
Διαθέσιμο από :2022-05-31 14:28:46
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-05-31 14:28:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zografi_2022.pdf

Τύπος: application/pdf