ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση των social media και πρόβλεψη του bitcoin
Δημιουργός :Ρουμπή, Βασιλική
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κορφιάτης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text