ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of corporate governance on earning management and bank performance
Εναλλακτικός τίτλος :O αντίκτυπος της εταιρικής διακυβέρνησης στην διαχείριση κερδών και την αποδοτικότητα των τραπεζών
Δημιουργός :Καπέλλος, Σεραφείμ
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Δουκάκης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9385
Περίληψη :Οι βασικοί πυλώνες των κανόνων του Κώδικα της Εταιρικής Διακυβέρνησης αναλύονται και ενσωματώνονται τόσο στα θεμέλια της ίδρυσης ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος όσο και στις στρατηγικές λειτουργίας του. Στην θεματική ανάλυση της εργασίας και στο ερευνητικό της κομμάτι, μελετάτε ιστορικά η πορεία της Εταιρικής Διακυβέρνησης και ο αντίκτυπος της, μετά την ένταξη της στις θεμελιώδεις αρχές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς σημειώνονται αρκετά ιστορικά γεγονότα όπου οι αρχές του κώδικα έχουν επηρεάσει σημαντικά την τάση της διατραπεζικής αγοράς τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνή επίπεδο. Γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ορθολογικής και μη ορθολογικής χρήσης του κώδικα της Εταιρικής Διακυβέρνησης όπου έχουν καταγραφεί στο παρελθόν, καθώς με την βοήθεια των ειδικών αριθμοδεικτών που χαρακτηρίζουν τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης γίνετε σχετική ανάλυση αυτών των περιπτώσεων με σκοπό συγκεκριμένα την μελέτη του αντίκτυπου των κανόνων της Εταιρικής Διακυβέρνησης στα οικονομικά μεγέθη των τραπεζών και στην αποδοτικότητα τους γενικότερα.
The Corporate Governance its an important part of Banking sector globally. From historical data we can understand how important is for whole banking sector move on with the basics Tiers of Corporate Governance. From the beginning of a banking institution its very important to follow the tiers of Corporate Governance for the best results. In those chapters of thesis we will describe better the meaning of Corporate Governance in combination with banking system and banking protocols. Using historical data of Corporate Governance we would like to examine the impact of Corporate Governance on earning management and bank performance. In addition using specifics financial ratios we would try to export a financial analysis exactly on this financial meanings and the changes from usage of Corporate Governance in global level for all banking sector. Under control of Corporate Governance the banking system and those numerical results let us calculate the losses or earnings from this combination as we can say that is good or not for banks to using the theory of Corporate Governance for their evolving.
Λέξη κλειδί :Εταιρική διακυβέρνηση
Αποδοτικότητα τραπεζών
Αντίκτυπος
Τραπεζικός κλάδος
Κρίση
Corporate governance
Bank earning management
Impact
Bank sector
Crisis
Διαθέσιμο από :2022-04-12 10:50:17
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-12 10:50:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kapellos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf