ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The use of big data in marketing and consumer behavior
Εναλλακτικός τίτλος :Η συμβολή των big data στο μάρκετινγκ και στη συμπεριφορά καταναλωτή
Δημιουργός :Μανουσάκη, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Μπάλτας, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9346
Περίληψη :Since the Internet became popular over 30 years ago, big data is regarded as the most game changing prospect for marketing. However, let the numbers speak for themselves. Humans create 2.5 quintillion (or 25.000.000.000.000.000.000) bytes of data per day, with 95 million images and videos posted on Instagram every day, 306.4 billion emails exchanged, and 500 million Tweets sent. Humans are predicted to create 463 exabytes of data every day by 2025, according to estimates. All of this data enables for a deeper dig into consumer analytics, propelling it to the forefront of both the big data revolution and marketing focus. Although having access to such huge amounts of data appears to be encouraging, this is not the case. This data explosion has created a slew of new possibilities, but it has also raised a slew of new problems. In this research we focus on the affect that big data has on marketing and customer analytics, while also the technologies and applications that are being used.
Μετά τη ριζοσπαστική αλλαγή που έφερε το διαδίκτυο πριν από 30 χρόνια, η άνοδος των μεγάλων δεδομένων θεωρείται ως η επόμενη αντίστοιχα μεγάλη επανάσταση. Ωστόσο, αφήστε τους αριθμούς να μιλήσουν από μόνοι τους. Οι άνθρωποι δημιουργούν 2,5 εκατομμύριο (ή 25.000.000.000.000.000.000) byte δεδομένων την ημέρα, με 95 εκατομμύρια εικόνες και βίντεο που δημοσιεύονται στο Instagram κάθε μέρα, 306,4 δισεκατομμύρια email ανταλλάσσονται και 500 εκατομμύρια Tweets αποστέλονται, τι στιγμή που οι προβλέψεις δείχνουν πως άνθρωποι το 2025 θα παράγουν 463 exabyte δεδομένων ημερησίως. Όλη αυτή η πληθώρα δεδομένων μας επιτρέπει να έχουμε μια βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον καταναλωτή. Βέβαια το γεγονός ότι έχουμε υπερέκθεση σε δεδομένα δεν αποτελεί πανάκεια για την κατανόηση του καταναλωτή. Σε αυτή την έρευνα εστιάζουμε στην επίδραση που έχουν τα μεγάλα δεδομένα στο μάρκετινγκ και στην ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτή, καθώς και στις τεχνολογίες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται.
Λέξη κλειδί :Big data
Marketing
Customer analytics
Μεγάλα δεδομένα
Μάρκετινγκ
Συμπεριφορά καταναλωτή
Διαθέσιμο από :2022-04-08 17:59:21
Ημερομηνία έκδοσης :30-09-2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-08 17:59:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Manousaki_2021.pdf

Τύπος: application/pdf