ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ενίσχυση τoυ ανθρώπινoυ παράγoντα μέσω δράσεων κoινωνικής υπευθυνότητας με βάση τo responsible management excellence award τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής-EBEN GR
Εναλλακτικός τίτλος :Enhancing the human factor through corporate social responsibility actions based on the responsible management excellence award of the Greek Institute of Business Ethics Network-EBEN GR
Δημιουργός :Χατζούλη, Ηράκλεια-Ειρήνη
Συντελεστής :Ντέλιου, Κλεοπάτρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text