ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο με βάση τη θεωρία της εσωτερικής ποιότητας υπηρεσιών και του μοντέλου αριστείας του EFQM
Εναλλακτικός τίτλος :Measuring employee satisfaction in the hotel industry based on the internal service quality theory and the EFQM excellence model
Δημιουργός :Κατσιγιάννη, Παναγιώτα