ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Event case analysis of US embargo on XRP and the volatility
Εναλλακτικός τίτλος :Μελέτη περίπτωσης της απαγόρευσης του XRP στις Ηνωμένες Πολιτείες και η μεταβλητότητά του
Δημιουργός :Korelidi, Svetlana
Κορελίδη, Σβετλάνα
Συντελεστής :Papailias, Fotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Dendramis, Yiannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9311
Περίληψη :Considering data such as dates and variables, we are going to find out how values change over time on this event and how it also affects. We are going to study the impact of the biggest event in the history of the cryptocurrency market, and we will extract the results through some formulas. We will see through a period where XRP is being sued by the SEC for illegally selling shares, and the important thing, any kind of investment in this cryptocurrency has been banned in America. How was this been always affecting XRP? How important is the impact of this activity before and after the specific time event? Finally, we will look at price volatility during this trip, as well as how its performance responds to each time of the period. It's important to export graphs and tables, based on the exporting results in order to examine them.
Τα δεδομένα και μεταβλητές είναι σημαντικοί παράγοντες για την μελέτη μεταβολής τιμών στην πάροδο του χρόνου, κάτω από ένα γεγονός. Πρόκειται να μελετηθεί το αντίκτυπο του μεγαλύτερου γεγονότος στην ιστορία της αγοράς των κρυπτονομισμάτων. Το XRP διώκεται από την SEC για παράνομη πώληση μετοχών. Ένα σημαντικό στοιχείο, στο παρελθόν κάθε είδους επένδυση σε αυτό το κρυπτονόμισμα έχει απαγορευτεί στην Αμερική λόγω μιας παράνομης κίνησης. Ωστόσο, στόχος μας είναι να εντοπίσουμε τις δραστηριότητες αυτής της περιόδου. Πώς επηρέαζε αυτό το XRP; Πόσο σημαντικό αντίκτυπο είχε πριν και μετά το γεγονός; Θα εξεταστεί η μεταβλητότητα των τιμών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καθώς και η ανταπόκριση στην απόδοση. Η διαδικασία εξαγωγής των γραφημάτων και των πινάκων είναι το κύριο κομμάτι, για την κατάλληλη ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Λέξη κλειδί :Ανάλυση
Κρυπτονομίσματα
Γεγονός
Κεφαλαιαγορά
Event
Study
Cryptocurrency
Analysis
Data
Διαθέσιμο από :2022-03-29 15:59:48
Ημερομηνία έκδοσης :02/28/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-29 15:59:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Korelidi_2022.pdf

Τύπος: application/pdf