ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Common ownership and competition
Εναλλακτικός τίτλος :Κοινή ιδιοκτησία και ανταγωνισμός
Δημιουργός :Αντσακλής, Δημήτριος
Συντελεστής :Γκενάκος, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Βέττας, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9282
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση και τη μελέτη των θεωρητικών αναφορών και των εμπειρικών μελετών του φαινομένου του “common ownership”, που παραπέμπει σε επενδυτές οι οποίοι κατέχουν μετοχές σε δύο ή περισσότερες εταιρείες που ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα εμβαθύνει στο ποιό είναι το πρόβλημα που προκαλεί και πως επηρεάζει τον ανταγωνισμό και τις τιμές της αγοράς σε συγκεκριμένους κλάδους. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ στην Ευρώπη σε πολύ μικρότερο βαθμό. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι διχασμένη όσον αφορά τις επιπτώσεις που προκαλούνται στον ανταγωνισμό, στις τιμές και στον αν είναι θετικό για τους καταναλωτές. Επίσης παρουσιάζονται προτεινόμενες ενέργειες και λύσεις οι οποίες αφορούν την πολιτική ανταγωνισμού που θα έπρεπε να ακολουθηθεί σε σχέση με την ύπαρξη του φαινομένου.
The purpose of this dissertation is to present and investigate theoretical reports and empirical studies on the phenomenon of "common ownership," which refers to investors who own shares in two or more competing companies. More specifically, it examines what the problem is and how it affects competition and market prices in specific industries. This phenomenon occurs primarily in the United States of America, with a much lesser extent in Europe. The existing literature is divided on the effects on competition, prices, and whether it is beneficial to consumers. In addition, proposed actions and solutions concerning the antitrust policy that should be followed in relation to the existence of the phenomenon are presented.
Λέξη κλειδί :Κοινή ιδιοκτησία
Ανταγωνισμός
Συνιδιοκτησία
Common ownership
Competition
Διαθέσιμο από :2022-03-22 15:02:59
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-22 15:02:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Antsaklis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf